Reiselivsnæringen er minst viktig for folk i den største lofot-kommunen

Reiselivsnæringen er minst viktig for folk i Vestvågøy. Næringen selv har tro på fremtiden.