Søker om driftskonsesjon for masseuttak

KONSESJON: Johan Eliassen & Sønner AS søker om konsjen for å drive masseuttak. Ill.foto

KONSESJON: Johan Eliassen & Sønner AS søker om konsjen for å drive masseuttak. Ill.foto

DEL

Det er et stort behov for fyllmasser, men for å drive masseuttak trenges det i tillegg til kommunale tillatelser også konsesjon. Det er Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) som kan gi konsesjon.

Entreprenør Johan Eliassen & Sønner AS på Bøstad har søkt DMF om driftskonsesjon for et masseuttak på Ner-Voll på Vestvågøy.

I søknaden skriver selskapet at de har drevet uttaket i flere år, og uttaket ble godkjent av kommunen i 1994.

De opplyser at årlig uttak vil være på 6000 kubikk, og totalvolumet er beregnet til ca. 50.000 kubikk.

Nå har DMF sendt søknaden til høring.

– DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om konsesjon bør gis eller ikke. DMF vil også ha konkrete forslag til avbøtende tiltak og hvilke vilkår som bør stilles, heter det i høringsbrevet som er sendt ut til berørte parter.

Høringsfristen er satt til 19. november.

Les også: Protesterer mot nytt masseuttak på Vestvågøy: - Den planlagte tungtrafikken vil skape stor trafikkfare langs skoleveien

Les også: Entreprenør vil etablere nytt masseuttak på Vestvågøy

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken