Akutt behov for Nappstraumen: - Vi er i en meget presserende situasjon

NAPPSTRAUMEN: Isqueen ber Fylkesmannen ta hensyn til bedriftens akutte mangel på lokaliteter, og gi dispensasjon i Nappstraumen.

NAPPSTRAUMEN: Isqueen ber Fylkesmannen ta hensyn til bedriftens akutte mangel på lokaliteter, og gi dispensasjon i Nappstraumen. Foto:

Isqueen AS ber Fylkesmannen ta hensyn til selskapets akutte behov for oppdrettslokaliteter.

DEL

5. februar i år avviste formannskapet i Vestvågøy klagene fra Norges Kystfiskarlag og Norsk Ornitologisk Forening, og stadfestet vedtaket fra i desember om å gi Isqueen på Ure dispensasjon til å drive lakseoppdrett i ved Grænholmen i Nappstraumen fram til 2022.

Nå understreker selskapet selv i brev til Fylkesmannen, som har siste ord i saken, behovet for lokalitetene. I området Isqueen driver har Mattilsynet innført omfattende lokalitetsbegrensninger til og med 2020, som ledd i godkjenning av driftsplan og av smittehensyn.

– For Isqueen AS foreligger det et meget presserende behov for dispensasjon. Det er tale om en helt ekstraordinær, men midlertidig, situasjon. Det er kun en mindre lokalitet, Eidisholman, som nå er tilgjengelig, men lokaliteten er ikke stor nok til å kunne ivareta produksjonen av et utsett. Selskapets situasjon er derfor høyst prekær, skriver eier og daglig leder Kurt Johan Svendsen i brev til Fylkesmannen der han trekker fram bedriftens rolle:

– Fiskerne er hørt

– Det er tale om en bedrift med i alle fall 10 årsverk, og med en betydelig omsetning lokalt som ett av to oppdrettsselskap i kommunen. Hensynet til å legge til rette for lokalt forankret næringsliv i en kritisk periode, må være tungtveiende.

Svendsen mener fiskeriinteressene er ivaretatt i samråd med Vestvågøy Fiskarlag, som har sagt ja til dispensasjonssøknaden. I fjor høst var fiskere, Kystverket og bedriften på befaring, og ble enige om plassering av merdene i forhold til båttrafikken.

Nordland Fylkes Fiskarlag fraråder derimot å slippe til laksemerdene. Svendsen mener anbefalingen bygger på generell innvending om hele Lofotens betydning for fiskeriene, og ikke på forhold i Nappstraumen.

– Klagen fra Norsk Ornitologisk Forening er også generell mot havbruksnæringen og dens innvirkning på naturmangfoldet, inkludert fuglelivet – uten å konkretisert hvordan anlegget angivelig vil påvirke naturmangfoldet, skriver Svendsen.

Les også: Klage på lakseoppdrett skal vurderes av Fylkesmannen

Artikkeltags