Vestvågøy: Færre områder til laks

24 av områdene i Vestvågøy som i dagens plan er avsatt til oppdrett foreslås fjernet.