Planarbeidet har tatt tid: - Av listen på totalt 87 saker er fem ferdigstilt

Arbeidet med ny arealplan i Vestvågøy har tatt mer tid i planavdelingen enn beregnet.