Korttidsutleie i Vestvågøy

Av
DEL

LeserbrevI den foreliggende arealplanen som skal vedtas nå i vinter, foreslås det å begrense all korttidsutleie i kommunen til maks 60 dager. Det blir realiteten om planen vedtas slik den nå foreligger. Vi er skeptiske til å vedta en så vidt gjennomgripende regulering nærmest kun som et lite kulepunkt i en svært omfattende arealplan.

Vi har forståelse for og mener det er helt riktig at vi som samfunn og kommune, må ha et kritisk blikk på den økende turismen. Gode, målrettede og konkret tiltak for bedre styring og kontroll, er helt på sin plass. Her bør forøvrig staten komme langt mer på banen, og vi bør få mere hjelp utenfra. Som en kuriositet kan nevnes at det offentlig investerer flere milliarder for å ta vare på noen av våre nasjonalskatter i et nytt Munch-museum i Oslo. Lofoten er også en nasjonalskatt og bør håndteres deretter. Men dette er en annen sak.

Når vi er skeptisk til om det forslåtte tiltaket treffer godt nok, beror det på flere forhold. Å feriere ved å booke og bo i private hus, hytter og rom er blitt et verdensomspennende fenomen, og svært mange ønsker å feriere slik. Skal vi da som kommune treffe tiltak som er i utakt med det verdens befolkning faktisk etterspør?

Dette nye utleiemarkedet har åpenbart økt investeringslysten både hos private og profesjonelle. Dette har skapt en stor optimisme, det bygges nytt, nye felt etableres og gamle hus renoveres. Arbeidsplasser trygges og nye skapes. Aktivitet avler aktivitet.

Det hevdes, og kanskje med rette, at utleiemarkedet for fastboende har blitt vanskeligere. Men kan dette møtes med en mer offensiv holdning framfor begrensinger? Bør vi heller se om det er mulig å få til privat-offentlig samarbeid, og få bygd nye utleieboliger for å møte økt etterspørsel?

Så er vi enig i at vilkårene for å drive utleie bør harmoniseres mellom såkalte private og næringsaktører. Konkurranse må skje på like vilkår. Men vi må og verdsette, og ha respekt for alle private aktører som investerer, tar risiko og betaler skatt.

Vi må heller ikke glemme at korttidsutleie åpenbart dekker en stor del av etterspørselen, især i høysesong. Den økte trafikken gir inntekter og støtter opp under det brede tilbudet av service- og tjenestetilbud i hele regionen. Og verdien av de tusen, om ikke millioner av bilder som deles, er vel vanskelig å sette en høy nok verdi på.

Lofoten generelt, og Vestvågøy spesielt, trenger den utviklingen og veksten vi kan få. Vi kjenner befolkningsutviklingen i distriktene. Som en motsats kan nevnes Lørenskog kommune, nærmest Oslo, som vokser med fire nye innbyggere hver dag. Tilførselen av arbeidskraft og kapital tilfaller i stor grad sentrale strøk, selv om det skjer ei betydelig verdiskaping i nord. Vi bør være svært varsom med å sette håndbrekket på, i sær på områder som faktisk har en positiv utvikling og vekst.

Nå er det mange som over tid har investert betydelig, tatt risiko og lagt ned en formidabel innsats med å drive utleie, med utgangspunkt i gjeldende regelverk og praksis. Da blir det for lemfeldig av kommunen å nærmest over natten gjøre en innstramming av regelverket, som i tillegg vil være betydelig mer strengt enn hva man har anbefalt av nasjonale føringer på området. De nasjonale anbefalingene er inntil 90 dagers korttidsutleie, hvor fritidsboliger (selvfølgelig) er unntatt ordningen.

Poenget vårt er at tematikken bør behandles, debatteres og besluttes på et langt bredere grunnlag enn hva man har lagt opp til i forslåtte arealplan. Imens venter vi også på forsknings rapporter som skal belyse temaet enda bedre.

Vestvågøy Høyre vil derfor fremme forslag om å fjerne punktet om korttidsutleie, og samtidig be om å få dette temaet som egen sak til politisk behandling når et skikkelig underlagsmateriale er på plass, fortrinnsvis i løpet av første halvår 2020.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags