Det slår Fylkesmannen fast etter at pårørende klaget på beregningen av hvor mye beboeren skulle betale for oppholdet ved Vestvågøy sykehjem. Kjernen i saken omhandler ufrivillig plassering i dobbeltrom og størrelsen på fribeløp, og forståelsen av regelverket i forhold til kort- og langtidsopphold.

Fribeløp

I vedtaket omgjør Fylkesmannen fire vedtak i kommunen knyttet til beregningene av vederlaget som beboeren skulle betale.

Ett av vedtakene omhandler at beboeren ble flyttet på tomannsrom mot sin og pårørendes vilje. Ifølge Fylkesmannen skulle dette utløse en økning i fribeløpet til 37.250 kroner fra dagen flyttingen skjedde.

Kommunens vedtak la til grunn at bare beboere som er innvilget langtidsopphold har krav på det høyeste fribeløpet, mens beboeren på dette tidspunkt hadde korttidsopphold.

«Forhøyet fribeløp er ikke knyttet til noe vedtak om langtidsopphold», skriver Fylkesmannen.

Ifølge avgjørelsen har kommunen beregnet ca. 2000 kroner for mye i husleie i perioden beboeren mot sin vilje bodde på dobbeltrom. Fylkesmannens beregning er at beboere skulle betale 6728 kroner per måned, mens kommunen beregnet 8700 kroner.

Ifølge Fylkesmannen har kommunen også lagt feil bruk av grunnbeløp og inntekt til grunn i beregningene. Dette utløser også etterbetaling.

– Beklagelig

– Jeg har påpekt flere ganger at dette var feil beregning av vederlaget i forhold til lov og forskrift, sier kommunepolitiker Magnus Ellingsen (Frp).

– Fylkesmannen avgjørelse viser at kommunens utregningen har vært feil. Særlig fribeløp for beboere på dobbeltrom. Dette er jo den største feilen i utregningen som utgjør over to tusen kroner i måneden for beboere på dobbeltrom. Det er mye penger for en minstepensjonist. Det er synd at en sak må gå til Fylkesmannen før lovverket følges, sier Ellingsen som har hjulpet klageren med å få avgjort saken.

Kan det være flere tilfeller av feil beregning?

– Jeg vet om flere. Dette skal jeg følge opp videre, sier Ellingsen.

 

– Uklar jus

– Utfordringen med et komplekst lovverk, er når korttidsopphold varer over 60 dager, og kommunen i henhold til forskrift må vederlagsberegne som om det er et langtidsopphold, skriver kommunalsjef omsorg, Lars Pleym Ludvigsen.

Han mener lovverket ikke presiserer at reduksjon i vederlaget for ufrivillig opphold i dobbeltrom også gjelder for korttidsopphold, slik Fylkesmannen legger til grunn.

– En fullstendig korrekt forståelse av forskriften vil ikke komme før det har vært rettsavgjørelse som skaper presedens om temaet, mener Ludvigsen.

Ifølge fungerende rådmann Villy Angelsen er det aktuelt for Vestvågøy kommune å få saken juridisk belyst.

– I denne konkrete saken skal vi selvsagt følge Fylkesmannens vedtak. Det kan bli aktuelt å få en juridisk vurdering av forståelsen av forskriften, siden dette ikke bare berører Vestvågøy kommune, men alle kommunene i landet. Dette skal vi diskutere i administrasjonen, og med politikerne, sier Angelsen.

Er det flere i samme situasjon som den som klaget til Fylkesmannen?

– Det er få saker som er knyttet til ufrivillig opphold i dobbeltrom og beregning av korttidsplass kontra langtidsplass, sier Angelsen.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener lovverket er klart.

– Regjeringen la inn en kompensasjon for ufrivillig bli plassert på dobbeltrom gjennom et større fribeløp, uansett lengde på opphold. Jeg har ikke hørt om kommuner som har feilberegnet før saken i Vestvågøy dukket opp. Men det kan selvsagt være mange kommuner som fører en feil praksis. Derfor er det viktig at dette blir kjent, sier Hoksrud.