I januar tente bønder over hele landet bål i protest mot regjeringens landbruksmelding. Bøndene var spesielt bekymret for det de mente var ensidig fokus på større gårdsbruk i regjeringens forslag:

«Hovedformålet med jordbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon».

Da næringskomiteen i Stortinget behandlet meldingen i forrige uke avviste flertallet denne og flere andre av regjeringens forslag. Blant annet fikk ikke regjeringen flertall for å redusere antall melkeregioner fra 18 til 10.

Flertallet åpner imidlertid for å redusere antall regioner, men vil ha bøndene med i diskusjonen. I sum mener Vestvågøy Bondelag at flertallet vil beholde matproduksjon over hele landet.

– Etter vårt syn er en større reduksjon på melkeregioner en oppskrift på sentralisering av norsk landbruksproduksjon. Samtidig er det bra at flertallet ønsker å opprettholde distriktslandbruket, sier leder i Vestvågøy Bondelag, Ketil Høyen, og styremedlem i Nordland Bondelag, Solveig Utvik.

– Har effektivisert

Vestvågøy er blant Nord-Norges tre største landbrukskommuner. Ifølge tall fra 2014 var den direkte næringsinntekten ca. 47 millioner kroner. Inkludert ringvirkninger i andre næringer bidrar landbruket til en verdiskaping på ca. 119 millioner kroner.

De er fornøyd med at flertallet, inkludert KrF og Venstre, ønsker å beholde distriktslandbruket gjennom å forkaste kostnadseffektivitet som hovedmål. Flertallet slår dessuten fast at det såkalte målprissystemet skal ligge fast for å sikre bøndene lik pris, uavhengig av bosted.

– Bøndene har effektivisert kraftig, men landbruket må også handle om matvaresikkerhet, mattrygghet og mulighet til å bruke ressursene som finnes over hele landet. Det har vi fått støtte for hos flertallet, mener Høyen og Utvik.

– Forutsigbarhet

Derimot frykter de for ytterligere nedbygging av produksjonen av geitmelk. Regjeringen fikk riktignok ikke flertall for å avvikle mottaksplikt på geitemelk. Men flertallet åpner for en frivillig og tidsavgrenset utkjøpsordning. Bakgrunnen er overproduksjon av geitmelk.

– Det er beklagelig. Vestvågøy har syv geitbruk. For få år siden var det 11. Geit er viktig, blant annet for å pleie kulturlandskapet, mener Utvik.

De er også fornøyd med at flertallet i komiteen vil beholde avløsertilskuddet og tidligpensjon for bønder, som regjeringen foreslo fjernet. En samlet komite vil også sikre bøndene en inntektsutvikling, målt i kroner, som er mest mulig lik den i samfunnet for øvrig. Komiteen vil dessuten ha en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket.

– Endringene fra komiteen er viktige. Det er en god stemning i landbruket. Vi trenger en forutsigbar politikk som gjør at folk kan satse, mener Ketil Høyen og Solveig Utvik.