Ansatte på post 1 på Vestvågøy sykehjem, ble i 2015 med da Vestvågøy kommune igangsatte innføringen av "Lean"; en metode og et sett verktøy for kontinuerlig forbedring av arbeidet.

Modellen ble våren 2015 vedtatt innført i forbindelse med omstillingsprosjektet.

Prosjektleder Villy Angelsen sier de fra start tok med seks ulike avdelinger i kommunen. Post 1, Vestvågøy sykehjem er altså én.

– De andre er dokumentsenteret, plan- og byggesak, tildelingsenheten, PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) og personalenheten, er også med, sier han.

Les også: Reduserte sykefraværet; fikk pris

– Spente

Sykehjemsbestyrer Mari Aksmo Theigmann tok tirsdag med seg helsefagarbeider Veronica Myhre og sykepleier Renita Jacobsen, for å fortelle Vestvågøy kommunestyre om arbeidet så langt.

– Vi er godt i gang, men ennå i startgropen. Alle opplever det så langt som veldig lærerikt, og alle ansatte stiller seg bak dette, sier Jacobsen.

Essensen i "Lean", er at alle skal delta og føle at de er med.

Det fungerer.

– Vi ser små endringer allerede. Alle får bidra og komme med sitt, sier Myhre.

Ikke minst har de 35 ansatte blitt bedre kjent. Noe som gjør at de forstår hverandre bedre.

– Vi er spente og forventningsfulle til fortsettelsen, sier Theigmann.

Det er også Vestvågøy kommunestyre.

Les også: På landsbasis har denne kommunen en unik håndtering av legemidler

Innføres over to år

– Dette er en god investering for oss. Bare kartleggingen av de ansatte; vi har alle våre måter å reagere på, og det kan fort oppstå misforståelser. Her blir de kjent med hverandre og finner ut av problemene, og hva som kan forbedres. Slik at for det psykososiale miljøet tror jeg dette er kjempebra, sier Arne Martin Finstad (Ap).

Hensikten er å innføre "Lean" som en daglig metode i hele organisasjonen.

Angelsen forteller at erfaringer som er gjort så langt, tyder på at alle seks gruppene er engasjerte og entusiastiske.

Videre framover presiseres det at hele organisasjonen må med; ansatte, tillitsvalgte, verneombud, avdelingsledere, enhetsledere og rådmannens ledergruppe.

Kommunestyret er overbevist, og vedtok enstemmig tirsdag å gå videre med innføringen. I tid beregnes dette å ta rundt to år. Det settes av ett årsverk til jobben.

Parallelt jobbes det med ekstern finansiering. Kommunestyret vil ha beskjed dersom ikke dette lar seg gjøre.