Marte Hykkerud Klevstad ble tilsatt som Fagutviklingssykepleier i psykisk helse og rus i august, og er allerede godt i gang med flere aktiviteter som kan bedre situasjonen for de med utfordringer innenfor dette. Det skriver Vestvågøy kommune i ukas nyhetsbrev.

Fra 1. januar skal alle norske sykehus starte med pakkeforløp for psykisk helse og rus, som sier hva en pasient skal ha av oppfølging og til hvilken tid.

I Vestvågøy er det i høst gjort et forarbeid for å vite mer om nåsituasjonen.

– Vi har nettopp kartlagt ca. 160 brukere av kommunale tjenester, som er vurdert å ha utfordringer som er av en slik karakter at det går ut over daglig fungering, eller relasjon til andre, sier Klevstad i nyhetsbrevet.

Informasjonen som er samlet er ikke knuttet til enkeltpersoner, og dataene er anonymisert, men vil like vel gi kommunen et bilde av hvilke utfordringer de står overfor.

Det er kartleggingsverktøyet BrukerPlan som skal ta seg av datahåndteringen, og det anonymiserte materialet fra Vestvågøy kommune ble overlevert på mandag denne uka.

Ifølge Klevstad kan kartlegging være en utløsende faktor for midler til kommunen, i tillegg til at fylkesmannen vil kunne se at de kommunene som har deltatt i kartleggingen har gjort en jobb for å skaffe seg oversikt.

– Målet er å bruke data fra BrukerPlan til å planlegge framtidens tjenester ut fra dagens behov, sier Klevstad.