Vestvågøy næringsforum sendte fredag ut en uttalelse etter at Avinor onsdag skrinla flyplassplanene på Gimsøy.

– Dette åpner nye perspektiver og muligheter for Leknes lufthavn, skriver daglig leder Søren Fredrik Voie og er tilfreds med at det nå har kommet en avklaring.

– Så lenge mulighetene på Gimsøy har vært uavklart, har dette hindret en positiv utvikling i region Lofoten på flere områder, mener han.

Nå peker næringsforumet på at det må en samling av alle gode krefter rundt finansiering av Hålogalandsvegen og ny E10 gjennom Lofoten. Det trekker man fram vil gi nærhet til flyplassen på Evenes.

– Med de muligheter det gir for privatpersoner og næringsliv til å nå internasjonale flyruter og internasjonale reisemål, skriver han.

Forleng banen!

Søren Fredrik Voie viser også i uttalelsen til at det skal være mulig med 1700 meter rullebane på Leknes.

– Når nå ny flyplass på Gimsøy er skrinlagt må planleggingsarbeidet med utvidelse på Leknes starte umiddelbart, sier han.

Næringsforeninga viser også til Widerøe og planene deres for mulige nye jetfly.

– Blant annet Widerøe planlegger innkjøp av nye jetfly som kan ta av og lande på 1500 meters rullebane. Dette er fly som vil dekke behovet for passasjertransport i et regionalt og nasjonalt marked i overskuelig framtid, skriver han.

En slik utvidelse på Leknes vil gi et tilfredsstillende tilbud i regionen, mener Voie.

– I tillegg planlegges ny storflyplass også i Bodø, med tilgang til nasjonale og internasjonale ruter.

Næringsforumet ber nå om at Vestvågøy kommune og Avinor umiddelbart starter arbeidet med forlengelse.

– Målsettingen må være å få utvidelse og opprusting av Leknes lufthavn innarbeidet i kommende NTP-periode, heter det videre i uttalelsen.

– Vi har dårlig tid

Ordfører Remi Solberg (Ap) sier kommunen vil jobbe aktivt opp mot Avinor og politiske for å sikre god utredning av Leknes i fortsettelsen.

Han signaliserer også at man i budsjettet for neste år vil foreslå å sette av penger til å jobbe lokalt med saken.

– Et slikt arbeid krever ressurser, sier Solberg.

Nå skal det utredes flytilbud i regionen til våren 2018, er det næringsforumet ber om med NTP realistisk?

– Vi har litt dårlig tid. Jeg tror vi må sette oss mål der vi ønsker å få Leknes prioritert. Arbeidet med ny nasjonal transportplan gjøres nå i vinter. Vi vil forsøke det som er mulig, sier ordfører Remi Solberg i Vestvågøy.

Les også: – Nei til flyplass på Gimsøy er en seier for naturen

Les også: – Vi må finne gode løsninger i kampen om vinterturistene

Les også: Gimsøy egner seg ikke til storflyplass

Les også: – En strek i regningen, men arbeidet fortsetter

Les også: – Flyplassavklaringen er positivt for Vestvågøy