I år er det Lofoten Gårdsysteri som får Vestvågøy kommunes Næringspris.

Ysteriet drives av Hugo Vink og Marielle de Roos som kjøpte et gårdsbruk på Saupstad i 2000. Geitmelka gikk da rett til Tine, men ekteparet bygde om drifta og startet økologisk bruk, med planer om eget ysteri og gårdsutsalg. Seinere kjøpte de også et gårdsbruk på Unstad som inngikk i drifta.

- Formannskapet tildeler Vestvågøy kommunes Næringspris for 2017 til Lofoten Gårdsysteri for deres store engasjement for lokalprodusert mat og økologisk matproduksjon. Etableringen av skolehagen i samarbeid med den lokale skolen viser deres engasjement for at neste generasjon lofotværinger også skal satse på bærekraftig utvikling i distriktene, heter det fra kommunen.

Det er på Eltoft skole Marielle de Roos har etablert egen skolehage i samarbeid med skolen.

- Gårdsysteriet foredler i dag økologisk geitemelk til velsmakende oster, i tillegg yster de av lokalprodusert kumelk. De har fått hederlig omtale for sine oster flere ganger. Gårdsysteriet har også produksjonslokaler for videreforedling av geitekjøttet som produseres på gården. Her lages det spekepølser og forskjellige typer grillpølser. De selger også kjekjøtt i sesongen. Kvalitet, økologi og den gode smaken står sentralt.  Lofoten Gårdsysteri er med på å sette Vestvågøy på kartet, som en kommune med mange matprodusenter med produkter av høy kvalitet, skriver kommunen i pressemeldinga.

Les også : Prøvesmakte ny ost med eksotisk ingrediens for første gang

Les også: Marielle de Roos fra Saupstad roser kongens tale

Kretsløps hus får Miljøpris

Tove og Espen Seierstad på Vestvågøy hedres av kommunen for sitt arbeid med kretsløphuset sitt.

Kommunen skriver:

- Vinnerne av årets miljøpris representerer ulike tiltak og prosjekter som på hver sin måte gir og har gitt miljørelaterte resultater. Kretsløphuset oppfyller i stor grad miljøprisens kriterier. Bygget og kretsløpstanken representerer noe nytt og de har lagt ned stor innsats over lang tid for å få realisert huset som sto ferdigstilt i januar 2015. Kretsløphuset vil bidra til reduksjon av klimagasser og forurensning. Tove og Espen Seierstads holdninger til miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall bør være til inspirasjon for resten av kommunens innbyggere.

Les mer om livsprosjektet til paret fra Vestvågøy i vårt magasin fra 2015.

Les også: Hjemkommunen hedrer Granhus med kulturprisen