Nasjonal utstilling med bejublet og forhatt kunst

Galleri 2 i Stamsund er eneste private galleri som viser Nasjonalmuseets utstilling "Visuelle nabolag".