Her ber Synnøve folk spare på vannet - men du trenger ikke droppe dusjen!

Spar på vannet: Fagansvarlig for vann- og avløp i Vestvågøy, Synnøve Straumbotn, ber innbyggerne i de berørte områdene unngå å sløse med vannet.

Spar på vannet: Fagansvarlig for vann- og avløp i Vestvågøy, Synnøve Straumbotn, ber innbyggerne i de berørte områdene unngå å sløse med vannet. Foto:

Vestvågøy kommune ber innbyggerne i Stamsund om å unngå unødvendig bruk av vann.

DEL

-Vi mener ikke at folk skal slutte å dusje, men frem til vi får påfyll i magasinene, må abonnentene i Stamsund-området unngå hagevanning og vannbruk som ikke er helt nødvendig.

Det opplyser fagansvarlig for vann og avløp i Vestvågøy kommune, Synnøve Straumbotn på kommunens egne nettsider.

Årsaken er at vannkilden til Stamsund vannverk her kraftig nedtappet. Årsaken er at flere måneder med tørke har ført til et kritisk lavt nivå i vannmagasinet.

- Kommunen iverksetter i disse dager flere strakstiltak. Anleggene for forsyning fra krisevannskilden rustes opp og tetting av vannlekkasjer på ledningsnettet prioriteres. Med krisevannskilde menes en alternativ vannkilde til bruk hvis hovedvannkilden midlertidig når minimumsnivået, heter det videre fra Straumbotn og kommunen.

Håpet er nå at sørvest og regn skal gi nødvendig på fyll i magasinet fremover.

Oppfordringen fra kommunen er imidlertid klar framover.

- Vestvågøy kommune ber alle abonnentene i forsyningsområdet om å unngå unødig tapping. Se til at åpne kraner som ikke er i bruk stenges og unngå hagevanning.

Justad, Skifjorden, Storfjord, Apnes, Steine, Myklevika, Hellevika, Svarholt, Nilsvika, Hartvågen og Ytre Stamsund er berørt.


Artikkeltags