Vil bygge gangvei til Leknes havn: – Når det kommer båter med 2000–3000 passasjerer er det rimelig mange gående langs veien

Gang- og sykkelvei fra Leknes havn til fylkesveien er med i den nye reguleringsplanen for Storeideøya.