Planlegger 45 nye boliger på Leknes

I løpet av 2020 planlegger Teft Prosjekt bygging av opp til 45 boenheter på Dønnvoll på Leknes.