Trafikklærer Gudmund raser over kutt-forslag: - Jeg utfordrer dem til å ta en fiktiv oppkjøring med meg

Trafikkskolelærer Gudmund Zakariassen er uenig i at Leknes ikke har komplisert nok trafikkbilde til å ha oppkjøring i framtida.

DEL

Trafikkstasjonen på Leknes er foreslått nedlagt i et nytt forslag til organisering av Statens vegvesen. I forslaget som nå er sendt Samferdselsdepartementet legges det opp til å samle både praktisk førerprøve og kontroll av lette kjøretøy i Svolvær.

Begrunnelsen er blant annet at byen, ifølge vegvesenet, har et «begrenset og ukomplisert fysisk trafikkmiljø».

Faglig og daglig leder Gudmund Zakariassen ved Lofoten trafikkskolesenter er rystet over at Statens vegvesen mener det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre praktiske førerprøver på Leknes.

– Vi mener dette er tuftet på helt feil grunnlag. Vi er helt uenige i at trafikkforholdene er for ukompliserte. Vi mener vi har minst like gode forutsetninger for å vurdere førere her som i Svolvær, sier han.

Les også: Ordføreren raser mot Statens vegvesen: – Argumentene er bare tull!

– Utfordring

I et innlegg på Facebook lister Zakariassen opp 12 punkter for hvorfor Leknes har trafikale utfordringer å måle elevene på.

Blant annet peker han på at Leknes har fire rundkjøringer, og en femte under bygging, alle med forskjellig størrelse og tilknytning. Han viser også til mange kryss med vikeplikt, en krevende tunnel under Nappstraumen i nærheten, smale fylkesveier, krevende parkeringsområder og utfordrende kryss.

– Vi har minst like gode forutsetninger for å vurdere sjåfører på Leknes som i Svolvær, sier han og utfordrer i innlegget de som står bak forslaget til å bli med på en «oppkjøring» på Leknes.

- Jeg vil gjerne på strak arm utfordre hvilken som helst person i Statens Vegvesen og Vegdirektoratet, samt byrået som har skrevet rapporten, om å ta en fiktiv oppkjøring med meg.

Zakariassen mener også trafikken i Svolvær kan være mindre utfordrende enn lenger vest, men understreker at verken han eller Lofoten trafikkskolesenter mener at Svolvær skal miste oppkjøringen, på bekostning av Leknes.

– Vi mener at begge stedene må bestå med tilbud om oppkjøring, sier han og viser til at de har mange eksempler på at folk utenfra får seg overraskelse dersom de tror at Leknes har enkle trafikale forhold.

– Jeg har selv vært sensor i vegvesenet, og jeg vet at det holder mål på Leknes sammenlignet med andre steder. Dette holder ikke, slår han fast om Statens vegvesens forslag.

Les også: Statens vegvesen: – Ikke faglig forsvarlig å gjennomføre førerprøver på Leknes

– Svada og faktafeil

Vegvesenet hevder også at de som har tatt førerprøven på Leknes de siste årene i liten grad er bostedsregistrert på Vestvågøy eller i nærliggende områder. Det mener Gudmund Zakariassen er direkte feilaktig, og betegner det som svada og faktafeil.

– Vi har seks elever som kommer inn under den kategorien, den andre kjøreskolen på Leknes har én. Totalt hadde vi 336 oppkjøringer her i fjor, selv om noen strøk og må kjøre opp på nytt, er det seks-syv elever i det man mener utgjør majoriteten. Jeg vet ikke hvor de henter slike tall fra.

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen uttalte til Lofotposten tirsdag at det ligger faglige vurderinger bak anbefalingene deres.

– Det er en del plasser vi mener det er så lite trafikk og såpass enkelt trafikkbilde, der mener vi det er en styrke å legge det til et større sted med mer sammensatt trafikkbilde. Samtlige steder vil finne sin tematikk på dette og føle det urettferdig, legger hun til og understreker at det blir mulig å ta teoriprøven på Leknes.

Det skal skje hos en annen offentlig etat, eller ved et ambulerende tilbud. For Gudmund og de andre trafikklærerne på Leknes betyr nedleggelsen av den praktiske førerprøven mer tid på å kjøre østover.

– Vi har hatt oppkjøring kun i Svolvær før i en kort periode, da måtte vi bare tilpasse oss og legge en del av kjøringa til Svolvær. All kjøringa må ikke foregå der, men vi må legge noe dit, sier han.

Forslaget fra Statens vegvesen inngår i en større omorganisering av vegvesenet. Saken skal nå behandles politisk i Stortinget.

Les også: Nedleggelse av trafikkstasjoner: – Påfører oss for mange ulemper

Les også: Går inn for å fjerne flere tilbud på Leknes trafikkstasjon

Artikkeltags