Turistinfo bør drives i første etasje

Før jul kan avgjørelsen om videre drift av turistinformasjonen på Leknes bli fattet.