– Steinen står alene, og er et landemerke. Dette er vandalisme, sier Synnøve Klausen.

Det var i romjula hun oppdaget at et ansikt, 40–50 centimeter høyt, var risset inn i den ene siden av steinen ved hjelp av vinkelsliper. På en side var vinkelsliperen brukt til å risse inn «Stem Erna», etterfulgt av en sol. Ifølge Klausen var rissene mellom en og to centimeter dype.

Stoppested

Finnkjerka ligger 392 meter over havet. Like ved ligger fjellet Veten som er et populært turmål. Steinen er ifølge Klausen et par meter høy.

– Det var mye snø i romjula så jeg gikk opp igjen etter nyttår. Da så jeg det som var gjort tydeligere. Finnkjerka står langs kirkeveien mellom Alstad og Strømgård, og er stoppested der man kan skrive seg inn i turbok. Jeg vil kalle det som er gjort tilgrising av naturen. Det bør reageres mot før andre bruker vinkelsliper og andre redskaper til å ødelegge naturen, sier Klausen som ga beskjed til Nordland fylkeskommune om hærverket. Hun har ikke vært i kontakt med Vestvågøy kommune.

– Opp til grunneier

Finnkjerka er ikke registrert som kulturminne i Kulturminner i Nordland.

– Vi har fått henvendelse om det som er gjort på steinen. Men siden dette ikke er et registrert kulturminne er det lite vi kan gjøre. Vi skal imidlertid sende en henvendelse til Sametinget siden navnet på steinen er samisk, og Sametinget forvalter samiske kulturminner, sier leder for Kulturminner i Nordland, Geir Davidsen.

Dersom noen skal forfølge saken bør det være grunneier, sier Davidsen. Ifølge Vestvågøy kommune er det et sameie som eier området.

Arkeolog og direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen, mener navnet på steinen tyder på at den er et samisk offersted.

– Selv om steinen ikke er registrert som kulturminne og dermed omfattet av Kulturminneloven er det et kultursted som bør tas vare på. I nærheten er det registrert tufter etter gammel bosetting, sier Johansen.