Rasfare stenger parkeringsplass, nå ber grendelaget om større areal

Formannskapet avgjør om Uttakleiv får to mål mindre enn det grendelaget søker om til parkeringsplasser.