Matpark skal undersøke Lofot-vassdrag

Undersøker vassdrag: Lofoten Matpark får 45.000 kroner til å undersøke vassdrag.

Undersøker vassdrag: Lofoten Matpark får 45.000 kroner til å undersøke vassdrag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lofoten Matpark får 45.000 kroner fra Fylkesmannen til å undersøke to vassdrag i Lofoten. I Borge-vassdraget på Vestvågøy skal det gjennomføres el-fiske, og undersøkelser av forekomst av larver av elvemusling.

I Hopsvassdraget i Vågan skal vandringsforhold og status for fiskebestandene undersøkes. Ifølge søknaden fra Lofoten Matpark er de spesielt ønskelig å få kartlagt om det finnes en bestand av sjørøye, og å finne ut om det er behov for å få forbedret vandringsforholdene i vassdraget.

– Det kan også være nyttig å få kartlagt status for ungfisken på elvestrekningene i Borgevassdraget. Dette er data som kan brukes ti lå vurdere rekrutteringen, og se på endringer over tid. samt få klarlagt om det er laks eller ørret som er mellomvert for elvemuslingene i vassdraget, heter det i søknaden.

i Nordland ble det søkt om totalt 2,3 millioner kroner til fisketiltak. 16 søkere fikk totalt 600.000 kroner.

Artikkeltags