Prioritering av fylkesveger i kommunen: Politikerne endret på rekkefølgen av veier

Kommunene har fått mulighet til å anbefale prioritert utbedring av fylkesvegene.