De to kommunene har i regi av 110-sentralen i Nordland fått på plass en avtale om lokasjonsbasert varsling. Det er selskapet UMS som står for teknologien bak.

Det sikrer at alle i et gitt geografisk område får en SMS, og dermed kan varsles dersom det skjer svært alvorlige og helt ekstreme hendelser.

– Dette er ment for bruk i veldig spesielle tilfeller. For eksempel ved ekstreme branner, tunnelbrann, ras, radioaktiv forurensning og lignende, sier informasjonssjef Rune Andreassen i Vestvågøy kommune.

Kan varsle turister

Systemet virker slik at alle som er innenfor det aktuelle området med en påslått mobiltelefon får en tekstmelding, uavhengig av hvilke innstillinger for stedstjenester og posisjon man måtte ha deaktivert på telefonen.

– Dette er koblet til basestasjonene, det fungerer også uavhengig av hvilken nasjonalitet folk har, forteller Andreassen og trekker fram at dette har stor betydning både for innbyggere og tilreisende i regionen.

– Skjer det noe veldig alvorlig en sommerdag mens det er et cruiseskip eller to inne kan det være 5000 passasjerer i området, sier Andreassen og viser også til at man i arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse i Lofoten har fokus på ulykker som involverer cruiseskip og cruisepassasjerer.

Sammen med brannsjef og beredskapsansvarlig Ragnhild Sæbø har han jobbet for å få på plass den nye varslingsordningen.

– Dette er noe vi begge to er veldig tilfredse med å ha fått på plass. Dette er viktig ut fra beredskapshensyn, understreker informasjonssjefen.

Ordningen styres av 110-sentralen i Bodø.

– Vi er veldig bekvemme med at 110-sentralen har regien på dette systemet, skjer det svært alvorlige ting er vi best tjent med at det sitter noen med litt distanse og kaldt hode for å vurdere dette. Det sentrale er at hver kommune kan bestemme om man vil være med.

Kontrakten er signert og man jobber med å få systemet operativt så snart som mulig.

Vågan vil vurdere

Vestvågøy og Flakstad har blitt enige om en felles avtale, det har gitt lavere kostnader for innføringen av det nye systemet.

– Kostnadene er godt under grensen for hva man skal hente inn på anbud. I Vestvågøy har vi også sagt opp andre lisensavtaler tilsvarende det vi nå bruker på UMS-varsling. Sammen med ledelsen på IKT har vi hatt en kritisk gjennomgang av lisenser og programvare vi mener ikke lenger er nødvendig, sier Andreassen.

De to kommunene har også fått på plass en ordning for adressebasert varsling på SMS, da for å gi informasjon til innbyggerne om mindre alvorlige ting som for eksempel brudd på en vannledning i nærområdet.

Denne ordningen er på plass i Vågan kommune fra før. Brannsjef Svein Christiansen sier de vil se på et system for lokasjonsbasert varsling ved alvorlige hendelser, på samme måte som man nå har fått i de to nabokommunene.

– Det er et ønske, men vi må diskutere om vi er villig til å betale kostnadene, sier han.

Moskenes har så langt ikke blitt med i den nye ordningen med lokasjonsbasert varsling.