Gå til sidens hovedinnhold

Vi fortsetter å satse på de minste

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i menneskers liv, enten de oppstår i førskolealder eller senere i livet. En av de viktigste årsakene til at
elever ikke gjennomfører videregående opplæring er svake lese-, skrive- og
regneferdigheter. Dette er vansker som begynner i de første skoleårene og
kanskje tidligere.

For ofte venter vi og ser om små problemer blir borte etter hvert, da blir de ofte større og vanskeligere å løse. Regjeringen har omsider kommet etter på tidlig innsats, der Arbeiderpartiet i årevis har foreslått å gi elever rask intensivopplæring i lesing, skriving og
regning.

I Vestvågøy har Arbeiderpartiet for lengst forstått alvoret, og bevilget ekstra midler til tidlig innsats i alle de fire budsjettene vi har lagt fram. Vi har også opprettet et tidlig innsatsteam som skal gi elevene rask intensivoppfølging.

Regjeringen har innført en plikt til intensivopplæring, men følger ikke opp med penger til lærere som kan gjøre jobben. De sikrer heller ikke nok kvalifiserte lærere i klasserommene,
eller alle de andre tiltakene som er viktige for at elever skal være trygge, trives og lære godt.

Lese-, skrive- og regnegarantien er en viktig del av Arbeiderpartiets politikk for tidlig innsats, men det er ikke nok alene. Det trengs nok dyktige lærere som kan gi elevene oppfølgingen de trenger og mer praktisk læring. Ungene lærer best på forskjellige måter og skolen må
passe for alle. Og skal elever lære godt må de ha det bra på skolen.

Ungene våre vil være del av fellesskapet, være mette, trygge og vite at det finnes mange voksne de kan gå til når noe er vanskelig. Synes man et eller flere fag er vanskelige blir det bare enda viktigere, vi må se hele eleven for å gi dem tidlig innsats som virker.

I kommende kommunestyreperiode vil Arbeiderpartiet fortsette denne satsingen. Vi vil blant annet arbeide for styrke laget rundt elevene med flere miljøarbeidere, få flere ansatte i skolehelsetjenesten og flere spesialpedagoger. Alle voksne i skolen er viktige i laget rundt eleven.

Kommentarer til denne saken