Det nærmer seg at folket i Lofoten skal putte stemmen sin opp i valgurna.

Noen har kanskje forhåndsstemt, noen stemmer slik de alltid har gjort. Men velgerne i Lofoten bør tenke på hvilke kandidater vi som er aktuelle for oss. Vi skal stemme på kandidater som står på listene fra Nordland. Fra Lofoten har vi ved årets valg bare Mona Fagerås som kandidat. Mona er en person som i denne stortingsperioden vi er inne i, har gjort en kjempejobb for å fremme saker som har berørt oss som bor i Lofoten.

Som varaordfører og innbygger i Moskenes vil jeg takke for innsatsen hun har gjort for å få løsning på problemet med de store økonomiske problemene med underfinansiering av ressurskrevende brukere sammen med SVs Karin Andersen. Mona er lett å få tak i for oss som ber om å få belyst utfordringer for kommuner og folk, og hun bruker lokalkunnskapen sin i det politiske arbeidet på Stortinget. Jeg oppfordrer innbyggerne i Lofoten til å bruke stemmeretten sin til å sikre at vi fortsatt har et talerør inn på Stortinget fra Lofoten.

Vi har bare ett alternativ fra Lofoten, det er bare SV som har kandidat fra Lofoten på sine lister.

Bruk stemmeretten, stem Mona inn på tinget!