Alt kommunalt næringsareal er nemlig solgt, men unntak av ei uregulert tomt i Mjånesest som ligger på vent.

Ifølge Horn står det salget i bero til det foreligger en reguleringsplan.

Når det gjelder boligtomter handler det fortsatt om å selge ut det kommunen har, i tråd med kommunestyrevedtaket fra februar 2019.

Nå er det kun 13 boligtomter igjen, og de fordeler seg slik:

  • 6 tomter i Folkneset i Borge
  • 3 tomter i Ringveien i Stamsund
  • 3 tomter på Vestresand
  • 1 tomt i Sennesvik


Ifølge Horn ønsker ikke Vestvågøy kommune å kjøpe opp areal for å selge videre til boligbygging. Boligtomtsalget som nå pågår er derfor en form for kommunal "lagerrydding".