- Vi kan komme til å gi grunneiere bot fordi kommunen har brøytet snø på deres eiendom

Vågan kommune skal nå håndheve dårlig ryddede og ubrøytede fortau. Men det kan gi trøbbel for kommunens brøytepraksis.