- Vi legger opp til hjemmeundervisning

Torsdag ble det kjent at alle landets barnehager, skoler, høyskoler og universiteter stenges i to uker.