Vi må sørge for at bygg og boliger bruker minst mulig energi. Får vi spart litt strøm mange steder, kan vi bruke energien til å bygge industri og arbeidsplasser over hele landet.

Enova har hittil i år bare betalt ut 70 millioner kroner til energitiltak, og det kuttes ned på støtte til solceller. I stedet for et nødvendig løft, har høyreregjeringen gått feil vei. SV mener at vi må snu dette! Staten må støtte etterisolering, skifte av gamle vinduer og installasjon av solceller over hele landet! Sånn fjerner vi skadelig fossil energi og blir et mye mer klimavennlig samfunn.