Barna er fremtiden vår, og de fortjener å få muligheten til å bli inkludert i fellesskapet. Til å lære seg lek med jevnaldrende i barnehagen og henge med klassekamerater på SFO etter skoletid. Hvert barn som får delta i fellesskapet her i Vestvågøy er en seier for oss, men vi er ikke fornøyde før alle har råd til å delta.

En av kjerneverdiene til Arbeiderpartiet er at alle skal ha like gode muligheter til å skape seg et godt liv uansett hvor i landet du bor, og hvilken bakgrunn foreldrene dine har. For å gi flere barn bedre muligheter kommer Arbeiderpartiet i regjering med tiltak for å bedre barnefamilienes økonomi.

Fra 1.august ble det innført gratis kjernetid i SFO for alle andreklassinger, slik vi allerede har fått på plass for førsteklassinger. Det betyr at alle andreklassinger får 12 timer gratis SFO i uken, og for de som har heltidsplass reduseres månedsprisen. En barnefamilie kan spare inntil 20 000 kroner på dette.

Barnehagen ble også billigere fra 1.august. Vi reduserer maksprisen i en tid der alle andre kostnader øker. I kroner sparer en barnefamilie 3 465 kroner i året, sammenlignet med høyreregjeringen. Og har du tre barn i barnehagen samtidig blir det tredje barnet gratis, noe som kan spare familien for inntil 24 000 kroner i året.

Vi i Vestvågøy Arbeiderparti skal også gjøre vårt lokalt, for at flere barn og unge skal inkluderes i fellesskapet. Vi går derfor til valg på å gjøre det billigere å delta i idretten. Derfor vil vi fjerne halleien for barn og unge, slik at det blir billigere for idrettslagene å bruke anleggene våre.

I tøffe tider trenger vi fellesskapet mer enn noen gang. Vi skal stille opp for hverandre og for barna våre. Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken, og derfor prioriterer Arbeiderpartiet barn og unge.