Kunnskapen som dokumenteres i innlegget av Øystein Mathisen, stortingskandidat Nordland Arbeiderparti 26. juli i denne avis står til stryk. Det kunne vært formålstjenlig om han viste til kilden for sine kommentarer. Jeg har riktig spørsmålet i Dagbladet. Men meningene han tilskriver meg er ikke hentet derfra.

SSB har publisert tall som viser at inntektsulikheten har gått ned siden 2015 i Norge. I klartekst betyr det at gapet mellom de høye lønningene og lave lønningene er gått ned. Vi lever i et land med små, og er bland de landene i verden med mist forskjeller. Den største forskjellen er mellom de som har en jobb å gå til og de som av ulike grunner ikke har det. Jeg spør igjen, hva er galt om man da får flere milliardærer så lenge vi alle får det bedre?

De fleste av oss i samfunnet har fått med oss at vi trenger å skape flere arbeidsplasser i samfunnet. At noen gründer lykkes og ansetter flere er positivt. At bedriftene vokser og blir internasjonalt konkurransedyktige er også positivet. At vi får solide norske eiere med norsk kapital er også positivt. Hva er AP sitt egentlige problem nå grundere i vårt næringsliv lykkes, skaper arbeidsplasser og sørger for skatteinntekter til landet?

Jo, de blir rike, å papiret. Enkelte steinrike, på papiret. Her på Vestlandet ligger det båt etter båt i opplag. Offshoremarkedet har stup. Enkelte i AP forstår ikke engang at formue kan bestå av rusta kjetting og båter i opplag.

Så blir det hevdet feilaktig igjen av AP at Høyre kan ikke dokumentere at formueskatten har negativ effekt på sysselsettingen. Den kreative metoden og forskningen som er brukt ifm formueskatt er for eksempel tilbakevist av andre forskere. Professorene Kjetil Storesletten og Torfinn Harding har i et innlegg i DN hevdet at metoden som ved Frischsenteret, ikke holder mål. Storesletten forklarer også i NRK Politisk kvarter hvorfor Frischsenteret sin rapport ikke har tilfredsstillende forskningskvalitet. Allerede før Frischsenteret fikk anbudet hadde forskeren Knut Røed gjort seg opp meninger om formuesskatten. Knut Røed, som er medlem av Arbeiderpartiets økonomiske råd, har ved flere anledninger uttalt at han mener at formuesskatten for eksempel bør økes.

Folk må tro det de vil om kvaliteten og habiliteten til forskning, analyser og kommentarer, men særlig tillitsvekkende er det ikke at AP galantoverser forskning og rapporter som viser at økt formueskatt kan true bedriftenes eksistensgrunnlag.