Gå til sidens hovedinnhold

Vi må støtte lokalt næringsliv

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Vågan Kommune er det tverrpolitisk enighet om ekstra økonomisk støtte til lokalt næringsliv for i størst mulig grad å unngå tap av arbeidsplasser. Derfor er det viktig at bedrifter som faller utenfor statlige og regionale krisepakker nå tar kontakt.

Kommunestyret i Vågan vedtok sist i mars en Tiltakspakke for næringslivet i Vågansom følge av koronautbruddet. Vedtaket kan oppsummeres som følger.
*Næringsdrivende kan søke om utsettelse for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk og har akutte likviditetsutfordringer som følge av bortfall av inntekt.

*Særavgift for skjenking av alkohol fjernes for hele 2020

*Kommunen har anmodet vårt interkommunale renovasjonsselskap LAS om at næringsdrivende og private som har behov for det får utsettelse på betaling av avfall.

*Vågan Kommunen har opprettet et «Korona pandemi krisefond» med saldo 15 millioner kroner hentet fra vårt disposisjonsfond. Dette vil være en låne og eventuelt tilskuddsordning for næringsdrivende i Vågan Kommune som ikke dekkes tilstrekkelig av statlige eller fylkeskommunale krisepakker. Detaljer, vedtekter og søknadskriterier for dette fondet behandles av kommunestyret 11.mai.

*Det er nedsatt en beredskapsgruppe for næringslivet som foruten undertegnede består av leder i Vågan Næringsforening, leder av NAV, leder i Destinasjon Lofoten samt kommunedirektør og kommunens næringssjef. Beredskapsgruppen jobber med å rigge akutte tiltak lokalt slik at flest mulig lokale arbeidsplasser består gjennom denne krisesituasjonen.

Samtidig må vi se framover – hvilke strategiske grep bør vi ta nå for å havne der vi ønsker å være når vi på et tidspunkt er på andre enden av korona? Winston Churchill sa visstnok «Never let a good crisis go to waste». Vi ser allerede imponerende innovasjon og kreativitet på svært mange områder i næringsliv og samfunnsliv som følge ev den ekstraordinære samfunnsendringen vi står midt oppi. Det er viktig at vi løfter blikket og ser muligheter også når de økonomiske skyene er på sitt mørkeste.

Søkeportaler for ulike statlige og regionale kompensasjonsordninger og krisepakker har vært åpen noen dager. På kommunens nettsider er all tilgjengelig informasjon som gjelder næringsdrivende og arbeidstakere samlet under fanen «Arbeid og Næringsliv». I tillegg har Nordland Fylkeskommune opprettet en egen «Koronatelefon for Næringslivet» for hjelp til å navigere seg gjennom ulike støtteordninger og for andre spørsmål.

Likevel er det slik at enkelte bedrifter ikke dekkes av ulike støtte og kompensasjonsordninger. Jeg vil derfor oppfordre næringsdrivende til å ta kontakt med kommunen eller oss i beredskapsgruppen om man har spørsmål eller gode innspill til tiltak som Vågan Kommune bør vurdere for lokalt næringsliv for å avbøte de negative virkningene denne pandemien har for arbeidsplasser og økonomi.

Nå er det en langsom åpning av samfunnet med barnehager, småskoletrinn og flere bedrifter og samfunnsfunksjoner. Det er ekstra viktig at vi fortsetter viktige smitteverntiltak.
Det er også viktig at vi i størst mulig grad benytter oss av og støtter det lokale næringslivet i kommunen og i Lofoten.

Kommentarer til denne saken