Kommunevalgsdagen er like om hjørnet og jeg legger merke til flere leserinnlegg fra ulike partier. «Stem på oss!»

Høyre beskylder i ett innlegg, Lofotposten 5. september, tidligere posisjon; AP, SV, RØDT og SP for å ha lagt ned sykehjemsplasser i Vågan. De mener helsetjenestene er blitt dårligere, særlig for de eldre og de bringer også endring av mattidene på bordet.

Det ble i perioden som har gått avviklet en avdeling ved Marithaugen sykehjem, men det var også enstemmig fra et samlet HOF (hovedutvalget for Helse omsorg og forebygging). Enstemmig fra både posisjon og opposisjon med bl.a. Høyre. Det var da ikke snakk om å legge ned avdelingen permanent. Ved behov så skulle denne kunne åpnes igjen. Det var informasjon og retningslinjene vi fikk fra administrasjonen som da også gav grunnlaget for den avstemningen som ble gjort. Det var ingen ventelister og det er det heller ikke pr. i dag. At Vågan ikke har venteliste på sykehjemsplasser er fordi vi har god kapasitet på korttidsplasser. Alle får den hjelpen de har behov for, men klart - Flere av disse som blir liggende lengre periode på Byparken skulle gjerne heller hatt sykehjemsplass, og det må vi få orden på. Uavhengig av hvem som danner posisjon kommende periode. SP vil i alle fall legge til rette for å få fortgang i dette. Det handler om å ivareta de som har behov for det i en sårbar periode av livet. At de får et hjem hvor de kan få innrede med egne ting, bilder og møbler som skaper trygghet og ro. Ikke minst også av hensyn til pårørende som gjerne vil se sine kjære ha det best og med det beste vi som kommune kan tilby.

Mattidene har jeg i min periode som medlem av HOF ikke hørt noe om. Hverken fra institusjonsomsorgen eller hjemmetjenesten. Det jeg vet er at vi har et meget bra storkjøkken med gode folk som kan ernæring og følger de nasjonale retningslinjene. Opplever dessuten at tjenesten legger til rett så godt det lar seg gjøre for den individuelle bruker noe som er kjempeflott.

Det er innført velferdsteknologi, som og nevnes i samme innlegg. Det er det jobbet mye med i perioden som nå har gått. Men det vi som politikere har lett for å glemme tenker jeg, er at den nye teknologien også skal håndteres av de samme som på mange områder har nok å gjøre fra før. Ja, den er til for å gjøre hverdagen enklere, men de som skal bruke alt dette vi som politikere vedtar og innfører må ha kapasitet til det. Det er ikke jeg, som 8. kandidat på kommunevalgslista for Senterpartiet og medlem i HOF. Heller ikke de i 4. etg. på rådhuset. Det er en hjelpe- eller sykepleier i hjemmetjenesten eller på institusjon. De er ikke utdannet til å hjelpe folk gjennom flere apper og skjermer. De er utdannet til å hjelpe mennesker der de er, med direkte kontakt og omsorg med brukeren. Derfor er det så viktig at vi som politikere komme på banen og ned på «gulvet» i dialog med de ansatte. De som blir direkte berørt av våre politiske avgjørelser. Hvordan fungerer det i hverdagen? Hvordan opplever du det ovenfor deg selv som ansatt og opp mot de du møter ila av dagen?

Alle disse må vi møte på en bedre måte enn vi har gjort til nå. Inkludert meg selv som representant for SP.

Teknologien er bra og den skal vi ta i bruk, men det må folk til for å ivareta den slik at de som skal håndtere den til det bedre for seg selv og andre får gitt den beste tjenesten til brukerne.

Med Senterpartiet ved roret videre vil vi fortsette arbeidet med nærhet til folk i by og bygd, men på en bedre måte øke nærheten til de ansatte i Vågan kommune. Når det gjelder helse og oppvekst som danner et så fundamentalt viktig element, skal vi være mer lydhøre og lette å huke tak i for de det gjelder. Vi kan gjerne som politikere vedta og innføre så mye vi vil. Men hvis ikke de ansatte føler seg vel og ivaretatt oppi dette, så oppnås ikke de resultatene man i teorien ser for seg. Det som opprinnelig skal bidra til en bedre hverdag og besparelser gir heller en økt belastning. Økonomisk, og ikke minst en belastning for den enkelte. Noe som i verste fall kan resultere i sykemeldinger og evt. oppsigelser. Da er man i alle fall kommet på ett minus det vil være vanskelig å hente inn uansett hvor mye teknologi man kommer med.

Igjen, vi skal jobbe for økt nærhet til ALLE. Være lydhøre, oppmerksomme og engasjerte.

Godt valg! Stem klokt – Stem Senterpartiet. For hele Vågan til det beste for alt og alle.