Klimakrisa verden står overfor i dag er farlig, urettferdig mot de yngre generasjonene og rammer oss alle. FNs klimapanel har fastslått i en rapport fra høsten 2018 at vi har elleve år på å halvere verdens utslipp om vi vil unngå en temperaturøkning på mer enn 1.5 grader, en temperaturøkning over dette kan gi en klimakatastrofe.
Det er helt klart en utfordring å skulle løs klimakrisa, og jorda trenger akutt hjelp. Bærekraft og miljø må ligge til grunn i alt vi gjør. Ikke bare for de neste ti årene, men også lengre inn i framtida. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Det er skremmende at menneskene har sittet og sett på at den globale oppvarmingen på jorda har økt, uten å gjøre noe særlig med det. Verdens land har diskutert og laget avtaler, blant annet Parisavtalen der landene har forpliktet seg til å kutte utslipp og prøve å begrense den globale oppvarmingen til en økning på 1.5 grader. Men hva hjelper vel gode avtaler om tiltak ikke blir gjort? Norge tar ikke nok klimaansvar, og nasjonale utslippskutt er ikke store nok. Når Regjeringa ikke har gode nok mål og tiltak så er det opp til lokale politikere å få oss mer på linje med Parisavtalen.

Vi vil løfte klima til å bli den viktigste saken i valgkampen før lokalvalget 9. september. Vi trenger politikere som tar klimakrisa på alvor, og som setter inn tiltak som reduserer utslippene. Vi har ikke stemmerett, men vi skal fortsatt kjempe, kjempe for framtiden vår. Vi unge krever klimahandling, og vi krever det nå!

Bli med og streik på torget i Svolvær fredag den 30.august.