Mandag inviterer reiselivsaktører i Moskenes til folkemøte om Hurtigrutens planlagte cruisebåtanløp i sommer med MF «Roald Amundsen». Tre anløp er planlagt i Reine havn, og der er antydet at det på hver tur vil være ca. 500 passasjerer om bord.

Inkluderingen av Reine på anløpslisten vekker ikke unison begeistring i vest. Moskenes er for lengst blitt et populært turistområde. De som har besøkt Reine og Å en sommerdag vet at det kan være trangt.

Bekymringen er at flere hundre cruisebåtpassasjerer i tillegg kan gi besøkende en dårlig opplevelse av Moskenes-besøket, selv om det er snakk om kun tre anløp. Næringen er heller ikke overbevist om at anløpene vil gi lokale ringvirkninger siden skipet har med seg egne rib-er og guider.

Skipene kommer nok, uansett hva næringen og innbyggerne mener på et folkemøte. Kommunen ønsket i fjor Hurtigruten AS velkommen til å anløpe Reine. Vi forstår at det er stas å bli inkludert i selskapets nye cruisesatsing, i tillegg til at kommunen får havneinntekter.

Vi synes det er positivt at reiselivsnæringen reiser debatten om tålegrensen for turisme i Moskenes, uavhengig av hvem som ønsker å landsette turister. I Lofoten Matparks rapport «Fra sjø og land», basert på intervjuer i fiskerinæringen i Lofoten, trekkes Moskenes fram som en kommune med særskilte utfordringer knyttet til sameksistens mellom fiskeri og reiseliv.

Det handler blant annet om en utfordrende topografi der fiskeri, reiseliv og boliger skal sameksistere på et begrenset areal. Det meste av næring måles i om det er bærekraftig eller ikke, det vil blant annet si påvirkningen den har på miljø, lokalsamfunn og natur. I dette perspektivet er debatten om bærekraftig utvikling i reiselivet i Moskenes sentral.

La det være sagt, reiselivet er en viktig og stor næring som tilfører Lofoten inntekter, arbeidsplasser og aktivitet. Det bør ikke skapes et inntrykk for omverdenen om at det er for mange turister, selv om enkelte områder, som Moskenes, opplever et stort trykk i deler av juli. Alternativet er mye verre.

Det som er viktig, og som Moskenes bidrar til, er debatten om hvilken form for turisme vi ønsker, og hvordan vi ønsker Lofoten skal oppfattes av omverdenen. Skal Lofoten stå med åpne armer til alle, eller ha en mer tydelig profil der noen må finne seg i å bli ekskludert?