Roy Størkersen har filmet vågekvalen som har forvillet seg inn i Husvågen ved Svolvær og ikke finner veien ut igjen.