Andreas Berge Johansen filmet "Heiko" som leker i straumen fra helikopter søndag.