For 17 år siden bestemte Arthur Kleppe seg for å gjøre noe med parkeringsproblemene.