Videregående skoler får lov til å flagge med regnbueflagget, men ikke på de flaggstengene de har i dag

Videregående skoler med biflaggstenger kan heise regnbueflagget under lokale Pride-markeringer.