At lofotordførerne reiser til Oslo sammen, for å tale regionens sak er ikke en selvfølge. Men nå er vi heldigvis der at lofotkommunene er enige om hvordan de skal opptre utad.

Det er stor styrke i å gjøre felles sak, og Norge er ikke større enn at ordførerne fra seks kommuner ikke uten videre kan avfeies.

Temaet for besøket i forrige uke var, kanskje ikke så overraskende, samferdsel.

Der er ikke Lofot-regionen veldig ulik andre regioner. Samtidig er det et betydelig press på samferdselsårene her vi bor, da vi har mange næringer med stor betydning også nasjonalt.

– Både av beredskapshensyn og for å opprettholde den positive befolknings- og næringsutviklingen i Lofoten er det svært viktig med fortgang i arbeidet med både utbedringer av havnene på Værøy, Røst og Ballstad, utbedring og innkorting av E10 samt ny felles regionflyplass på Leknes, sier lofotrådets leder og Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen.

Dette er en god oppsummering fra Mikalsen, som du kunne lese her i Lofotposten da vi omtalte deltagelsen på seminaret «Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge», der Lofotrådet også var inne på arrangørsiden sammen med andre regionråd i landsdelen vår.

Satsing på havner, utbedring av E10 og ny storflyplass på Leknes er avgjørende for Lofoten.

Vi ser også stor verdi i det andre ordførerne våre deltok på i Oslo, både konferansen «Nord i Sør» i regi av NHO og ikke minst besøket på Stortinget.

Vi merker oss at også Ellingsen Seafood-direktør Line Ellingsen og Trygve Steen fra XXLofoten deltok på NHO-konferansen, og vi gleder oss over å høre at STIMs etablering i Storeidøya ble trukket fram av Karita Bekkemellem i NHO.

Lofotens næringsliv består nå av mange etter hvert betydelige virksomheter, og hver gang de blir trukket frem, høyst fortjent, så skjer det en bevisstgjøring i forhold til omverdenens syn på Lofoten. Diversiteten i det vi holder på med er stor, og det er dessuten en stor styrke å ikke være for ensidig og basere for mye på ei næring.