Vil bedre tilbudet for barna: – Ønsker å dra nytte av det vi har

Foreldregruppa i Sørvågen barnehage ønsker å oppgradere uteområdet i Sørvågen barnehage, og har flere planer for diverse uteområder nærmiljøet. Nå får de penger fra Lofotposten til formålet.