Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge tunnel: - Hadselfjorden er den siste store barrieren mellom Lofoten og Vesterålen

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur, mener en fergefri kryssing av Hadselfjorden vil gi en helt ny dimensjon til å utvikle kommunene Vågan og Hadsel som bo- og arbeidsregioner.

«Fylkesrådet er positiv til prosjekt kryssing av Hadselfjorden og anser prosjektet som et viktig og fremtidsrettet prosjekt for Nordland. Både med hensyn til næringslivet, men også befolkningen og mulighetene som en tettere forbindelse vil gi nordre del av Nordland. Store vegutbygginger er gjort, og skal gjøres i regionen. En effektiv krysning av Hadselfjorden vil føre til bedre transportkorridorer i fylket.»

Dette er innledningen i fylkesrådets vurdering rundt konseptvalgutredningen som nå er på høring fra Samferdselsdepartementet, heter det i pressemeldingen.

- Etter at de store nasjonale vegprosjektene som Hålogalandsvegen og utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Å er gjennomført, vil Hadselfjorden stå igjen som den siste, store barrieren mellom Lofoten og Vesterålen. Å knytte sammen Vesterålen og Lofoten med en tunnel under Hadselfjorden vil gi store positive ringvirkninger for regionene, men også for Nordland som fylke. Det vil føre til at regionen får helhetlige og gode transportkorridorer som gagner både pendlere, lokalbefolkning og ikke minst næringslivet. Spesielt sjømatnæringene på Melbu og Stokmarknes får bedret sine forhold for å frakte verdiene til markedene. Og ikke minst vil en ferjefri kryssing av Hadselfjorden, gi en helt ny dimensjon til å utvikle kommunene Vågan og Hadsel som bo- og arbeidsregioner, argumenterer Bentzen.

I innstillingen til fylkestinget, som skal behandle saken i desember, anbefaler Fylkesrådet, i likhet med Statens vegvesen, at det tas sikte på konsept nummer 5 som er tunell Strønstad. Konseptet går ut på å bygge undersjøisk tunnel med lengde på omtrentlig 10 til 11 kilometer mellom Austvågøya og Hadseløya. Tunnelen plasseres omtrentlig fire kilometer vest for Lofastkrysset ved Fiskebøl og omtrentlig 1,5 kilometer nordvest for Melbu, heter det videre.

Fylkesrådet presiserer at et prosjekt av denne størrelsesordenen er avhengig av godt samspill, og felles finansiering med staten. Deler av prosjektet vil bli finansiert med bompenger, hvor det er prosjekteres med inntekter opp mot 400 millioner kroner.

- I tillegg vil vi få overføring fra staten gjennom fergeavløsningsmidler. Vi er i dialog med kommunal og moderniseringsdepartementet, og samferdselsdepartementet for å avklare hvilke summer det er snakk om. Vi skal legge til grunn trafikk fra tidligere år over sambandet, slik at endringer som nå kommer på ferga ikke får negativ innvirkning i saken. Det er verdt å nevne at tildelingskriteriene for disse midlene ble utvidet i fjor, noe som er svært positivt for slike prosjekter, skriver Bentzen.

Han vil sørge for at dette prosjektet ses i samråd med rulleringen av den regionale transportplanen for Nordland, som behandles av fylkestinget til neste år.

- Min holdning er at dette er et prosjekt som jeg ønsker skal bli realisert, og jeg vil jobbe aktivt for at vi alle en dag skal kunne sette oss i bilen og krysse Hadselfjorden uten ferje, sier han.

Kommentarer til denne saken