Men det var altså ikke så enkelt for busselskapet Stromma. De som vil får være med bussen, men Stromma får ikke være med i Destination Lofoten.

Forklaringen er at selskapet ikke oppfyller kriteriene og at de ikke baserer seg på helårsdrift.

Selskapets leder i Norge, Ole Asgeir Madland, repliserer at de ikke kan kjøre rundt med tomme busser på vinterstid.

Og der står altså saken.

Konsekvensene er at Strommas busstilbud ikke er synlig på nettsidene til Destination Lofoten, som vi må forvente at er en viktig og aktuell informasjonskanal for de som vil til Lofoten. Det betyr at Stromma må jobbe i motbakke, og det er ikke usannsynlig at det også går ut over Strommas samarbeidspartnere som nok gjerne vil ha de turistene som fristes til å hoppe av "hop on, hop off-bussen" der de driver sin næring.

En kan ha forståelse for at Destination Lofoten har et bevisst forhold til hvem som skal få være med, og vi tviler ikke på at medlemssøknaden har vært gjenstand for en grundig behandling i styret.

Samtidig er det alltid betenkelig med organisasjoner og sammenslutninger som i kraft av sin posisjon kan tillate seg å si nei til nye medlemmer.

Særlig når et selskap ønsker å tilby noe som ikke finnes fra før, og for Stromma sitt vedkommende, så må det også kunne sies at de mener alvor og prøver hardt. For det er neppe noen stor forretningshemmelighet at det var glissent med passasjerer i fjor. Likevel er de her i år også.

Hvis Destination Lofoten deler ut poeng for stayer-evne når de vurderer å ta opp nye medlemmer, så burde Stromma ha økt sine sjanser betraktelig.

Å si nei til en troverdig næringsaktør som opererer slike busser i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Ålesund og Geiranger i tillegg til Amsterdam, Utrecht, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Visby, Malmö, København, Helsingfors, Århus og Berlin, er et friskt anslag fra destinasjonsselskapet.

Da har man i hvert fall sterk tro på egen destinasjon, og tiltro til de vurderingene man gjør henblikk på videre vekst og utvikling.

Vi vil anta at det er mange destinasjoner i landet vårt som gjerne ville sett at det kom turistvennlige dobbeltdekkere i sommersesongen, og som ikke ville betenkt seg på et nytt betalende medlem i det stedlige destinasjonsselskapet.

La oss håpe Lofoten er en så sterk merkevare, både nå og fremtiden, at den så restriktiv holdning til nye aktører er forsvarlig.