Vil forby fisketurister å ta fangsten med hjem: – Bestanden av kysttorsk er truet

Formannskapet i Moskenes vil forby fisketurister å ta med seg fangsten hjem. – Turistene fisker nesten ikke kysttorsk, sier Marcel Körmer i Lofoten Fishing på Å.