Vil frede legendarisk krigsområde

Riksantikvaren vil frede et område som sto sentralt i krigshandlingene under den tyske okkupasjonen våren 1940.