– Målet er at de skal starte band. De kan få velge sjanger selv. Det viktigste er at de unge får noe å drive med og gjør noe sammen, sier May Davidsen.

Hun er lærer på barneskolen i Henningsvær. Sammen med noen av kollegene sine vil hun lage et øvingslokale for barn og unge i Henningsvær. Dette gjør de på sin egen fritid, utenfor skolens regi.

– Vi har bakgrunn fra musikk og band, og tenkte at dette må vi få til. Det er lite tilbud til de som ikke er med på organiserte aktiviteter, og det kan være ulike grunner til at man ikke er det, sier Davidsen.

Trenger instrumenter

De har inngått en avtale med rektor om bruk av bomberommet på skolen.

– De unge trenger et sted å være, og her er det masse ubrukt plass. Vi starter her, og så ser vi om vi flytter oss senere. Rektor er positiv til bruk av lokalet, sier hun og håper at dette løser seg på en god måte.

Initiativtakerne ønsker at øvingslokalet skal være et gratistilbud til de unge. I disse dager søker de om støtte til det de trenger i lokalet.

– Klangen her er grusom, så vi trenger lydisolering. Alt fra eggekartonger til golvtepper. Vi har noen instrumenter, men de er ikke i veldig god stand. Det meste trenger en oppgradering. I tillegg trenger vi særlig forsterkere, sier Davidsen.

I startfasen

Davidsen understreker at de er tidlig i startfasen.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. Det er kjempefint at folk stiller opp. Vi gjør jo dette på dugnad, forteller hun.

De håper på å komme i gang så fort som mulig.

– Vi har allerede interesserte, men det gjelder å få med flere. Mange har nok ikke tenkt tanken på å spille i band, fordi ikke vært mulig tidligere. Derfor må vi begynne å introdusere dem for det og gi dem tips. I min klasse begynner vi å snakke om dette denne uka, sier lærer Davidsen.