Staby er nysgjerrig på hva seien har spist, da storseien er noe Havforskningsinstituttet ikke kan være så kategorisk når de uttaler seg om.

Men Staby regner med at det kan være den sterke 2013-årsklassen som nå fiskes i Vestfjorden, og han utelukker heller ikke at det er krill som står på menyen. Staby sier til Lofotposten at krillen gjerne går grunnere på kvelden og på natta, og at seien følger etter. Det kan igjen forklare til dels gode fangster på kvelden.

Typisk størrelse for 2013-årsklassen er rundt 70 centimeter.

-Vi har god kunnskap om de yngre årsklassene, men den store seien vet vi mindre om hva gjør etter at den har gytt. Typiske gyteplasser for seien er Sklinabanken, Haltenbanken, Frøyabanken og områdene vest for Lofoten, sier forskeren til Lofotposten.

Han vil ikke spekulere i hvor lenge vi kan regne med å få ha storseien rett utenfor stuedøra slik vi har nå, men han påpeker at Havforskningsinstuttet blir glad for alle slike observasjoner.

Ifølge Staby spiser seien gjerne dypvannsreker, øyepål, krill og småfisk. Fritidsfiskere sier til Lofotposten at seien tar i på gummimakk, og i liten grad på svenskpilk.

Så derfor, sløyer du storsei fra Vestfjorden, og kan si noe om hva fisken har spist, så send gjerne en epost til Arved Staby. Adressen er [email protected]