Vil gjøre det lettere å starte med kvalfangst

For å øke rekrutteringen til kvalfangsten foreslår Fiskeridepartementet flere endringer som vil gjøre det lettere å starte med kvalfangst.