Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre kommunal vei til privat vei i Flakstad

Artikkelen er over 1 år gammel

Veien ut til Soløya i Flakstad er i dag kommunal vei. I dag er det fire husstander og et nedlagt kaianlegg som er tilknyttet veien. Prinsipper som er tidligere er vedtatt av kommunestyret tilsier at en vei som betjener et befolkningsgrunnlag på 5 eller færre helårs boliger og som ikke betjener offentlige anlegg og bygninger eller andre områder av almen interesse kan omklassifiseres til privat vei.

Formannskapet har vedtatt at omklassifisering av Soløyveien fra kommunal til privat veg skal legges ut til uttalelse med brev til berørte grunneiere og på Flakstad kommunes hjemmeside før endelig avgjørelse.

Kommunen opplyser at for at uttalelser skal bli vurdert før endelig avgjørelse må de være Flakstad kommune i hende senest 12/9-2019.

-Flakstad kommune ønsker tilbakemeldinger vedrørende saken da Soløyveien ikke lengre tilfredsstiller prinsippene for å fortsatt inneha status som kommunal veg i henhold til «Prinsipper omklassifisering til/fra kommunal veg» , heter det fra Flakstad kommune.

Kommentarer til denne saken