Vil ha bom på fylkesveien for å bedre sikkerheten

Espen Torbjørnsen (Sp) vil bedre sikkerheten for innbyggerne på Myrland med en ekstra veibom.